Juniorklubben

JK-rummet

JK står for Junior klub og er for alle 6. og 7. klasser Vores JK-lokale er placeret i forlængelse af cafeen. Junior klubmedlemmer må komme efter skole og også benytte sig af vores aftenklub. 6. klasserne kan være i klubben til kl.19 alle hverdage bortset fra onsdag og  7. klasserne kan være i klubben til kl. 20 mandag, tirsdag og torsdag og til kl. 22 fredag.

De overordnede pædagogiske principper som gælder i resten af huset, følger vi naturligvis også i JK-rummet. Vi respekterer hinanden, opfører os ordentligt og snakker pænt. Vi tager et fælles ansvar for det fysiske rum, så der er rart at være, i JK skal der være plads til alle 6. og 7. klasser.

Når de nye JK’er starter introducerer vi dem for vores fælles aftaler, de unge læser dem og kvitterer, så vi ved at vi er enige om, hvordan det skal være i vores fælles JK rum. Herunder kan I se vores aftaler.

1.   Husk at vi altid rydder op efter os selv og hjælper hinanden med at holde rummet rent. Har man brugt noget, stiller man det tilbage på plads. Har man spist snacks eller mad tørrer man op efter sig med en klud og smider papir og tager opvask med ud i caféen igen.

2.   Hvis I gentagende gange har fået at vide I skal stoppe med noget eller skrue ned for lydniveauet og du/I ikke hører efter, kan de voksne give jer en lufter.

3.   Bruger man computerne eller PlayStation skal man lægge controllers på plads eller i lader, og rydde op efter sig, så der er klar til de næste der skal bruge det.

4.   Vi snakker pænt og ordentligt til hinanden. Der skal altid være en god tone i JK-Huset, hvor alle kan være trygge og føle sig velkomne.

5.   Du må gerne have fødderne oppe i sofaen, men vi tager skoene af først.

 

JK PC.

Der er to PC’er i JK-rummet og der er tider de skal skrive sig på, ligesom i computerrummet. Hver tid har en varighed på 45 min.

 

Mobil politik/SoMe

I JK har vi fokus på de unges brug af mobiler, både i forhold til hvad de bruger den til og hvor meget den er i brug. Da vores medlemmer, som oftest allerede har en mobil når de starter i 4 klasse, er vores opfattelse at mobilen er en fast integreret del af deres hverdag når de starter i JK. Det er vigtigt, at vi her i klubben og derhjemme understøtter hinanden i at hjælpe de unge med deres digitale dannelse, så der både er samtaler om mobil brug derhjemme og ligeledes her i FCIB.

Mobilen bruges som kommunikationsmiddel, tidsfordriv og for nogle unge som en komfort zone der ikke stiller krav. Vores tanker er, at det er vigtigt at vi som kontinuerlige voksne i de unges liv skal være en aktiv medspiller i deres dannelse og viden om hvordan sociale medier bruges hensigtsmæssigt. Vi skal være nysgerrige og spørge ind, være opdateret på trends og hvilke platforme de unge bruger.

Ofte er opgaven at tilbyde alternativer/aktivitet eller sætte sig og snakke med de unge. Grundet alderstrinnet vi har i JK er det vores opfattelse, at et forbud af enhver slags vil have den effekt, at nogle af de unge vil vælge mobilen og holde op med at komme i klub. Vi ser hellere at vi kan klæde de unge på og beholde dem hos os.

Naturligvis skal vi også være interesseret i de unges brug af sociale medier. Vi ønsker at få en god kultur omkring SoMe og mobil brug. En kultur, hvor det er okay at der spørges ind til netop brug/misbrug. En kultur, hvor der skabes et rum, hvor vi som voksne har viden og kan guide de unge, så de kan gebærde sig på forskellig hvis på nettet og være trygge i den digitale verden. En kultur, hvor de unge har mod og lyst til at komme og fortælle os hvis der er episoder de er utrygge ved.

 

Madpolitik.

I JK er det tilladt at spise sin frokost og alt fra cafeen. Derudover er det okay at tage snacks og drikkevarer med. Det er besluttet at vi giver lov til det når de starter i JK, ud fra de erfaringer vi har med at de unge begynder at gå i Netto, på vej til klub, fra skole.

Tunde og Niels er i løbende dialog med de unge og det privilegie de har i forhold til at medbringe forskelligt mad og drikke. Der skal være styr på oprydning og det er efter princippet alt med måde. Hvis vi synes det er for meget snakker vi med de unge om det og finder vi det nødvendigt kontakter vi jer forældre.

Vi går ind for et godt forældresamarbejde og har I behov for en trivsel samtale vedrørende jeres barn, kan vi altid lave en aftale om et møde. Vi er altid åbne for dialog hvis I som forældre har brug for en uddybende snak om pædagogikken eller hverdagen i JK og vi kan altid kontaktes telefonisk eller på Aula

Tunde Adetunji og Niels Lessing.