FCIB's værdigrundlag

Vi arbejder ud fra Københavns Kommunes værdigrundlag, der har 4 kerneværdier: respekt, ligeværd, dialog og tillid.

Med afsæt i værdierne skal personalet skabe trygge rammer og sikre børnenes indflydelse i hverdagen.
Vores mål er at fremme evnen til aktivt fællesskab i en tryg, glad og positiv atmosfære som giver mulighed for sådanne oplevelser og selvvirksomhed, at barnet herved får øget sin lyst til at lære og udfolde sin fantasi, alt med det sigte at fremme
Arbejdet skal i videst mulig omfang foregå i samarbejde med forældrene.

FCIB er åben for alle, uanset race, religion og politisk anskuelse. Vi arbejder for at fremme tolerance og medmenneskelighed.

Vi vil derfor bl.a. gerne

 • Børnene
  • At børnene er i centrum
  • At her er rart og hyggeligt at være, og er et sted sted hvor børnene trives.
  • At alle oplever at være en del af et fællesskab
  • Tilbyde et bredt udvalg af gode, alsidige, udviklende aktiviteter.
  • At vi har gode faciliteter, der f.eks. giver mulighed for fordybelse.
  • At børnene har medindflydelse og støttes i at udtrykke tanker, følelser og
  • Fremme børnenes samarbejdsvilje og tolerance overfor hinanden.
  • Fremme den gensidige respekt mellem alle i FCIB, barn som voksen.
  • At alle børn og forældre føler sig velkomne.
 • Personalet
  • At personalet er engagerede, positive, omsorgsfulde og gode rollemodeller.
  • At vi har gode faciliteter, der f.eks. giver mulighed for fordybelse.
  • Fremme den gensidige respekt mellem alle i FCIB, barn som voksen.
  • Give mulighed for udvikling via kursustilbud og lignende.
  • Tilstræbe en fælles holdning, således at personalet fremstår som en enhed, alle ved, hvordan de skal forholde sig, og fælles aftaler bliver overholdt.
  • Have øje for tegn på mistrivsel og manglende udvikling